เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง บ.ฟิลเลอร์ดัง แจงไม่เคยขายผลิตภัณฑ์ให้ คลีนิกพิมรี่พาย

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง บ.ฟิลเลอร์ดัง แจงไม่เคยขายผลิตภัณฑ์ให้ คลีนิกพิมรี่พาย

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ร่อนหนังสือแจง ไม่เคยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ คลีนิกพิมรี่พาย “อิสคิวท์คลินิก สาขาห้วยขวาง แต่อย่างใด จากกรณี พิมรี่พาย เข้าแจ้งความกับตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อกลางดึงที่ผ่านมา (16 ธ.ค.64) หลังจากโดนสาวหลอก ปลอมใบประกอบวิชาชีพสวมชื่อแพทย์ ทำงานในคลินิกเสริมความงามของตัวเอง

ล่าสุดวันนี้ (17 ธ.ค. 64) บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเกี่ยวกับการดูแลผิวหนังและโรคผิวหนังรวมไปถึงด้านสุขภาพความงาม ออกมาประกาศว่า “เรียนลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ “Restylane” ทุกท่านบริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์สารเติมเต็มที่มีชื่อทางการค้าว่า “Restylane” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทได้รับการสอบถามจากลูกค้าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าคลินิกชื่อ อิสคิวห์คลินิก สาขาห้วยขวาง ได้ดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านบริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด หรือไม่นั้น

ทางบริษัท ขอเรียนขี้แจงต่อท่านว่า บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว และขอยืนยันว่าคลินิกชื่อว่า “อิสคิวท์คลินิก สาขาห้วยขวาง” นั้น ไม่ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวผ่านทางบริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด แต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท อย่างต่อเนื่องเสมอมา และขอเรียนซี้แจงต่อท่านมา ณ โอกาสนี้

หลังจากที่ได้มีการประกาศถึงการพิจารณาปรับช่วงอายุในการรับ เงินบำนาญชราภาพ เป็น 60 ปี รมว. กระทรวงแรงงานได้สั่งการให้ทำการยกเลิกแนวทางดังกล่าวไปก่อนในเวลานี้

(21 ธ.ค. 2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ทำการเปิดเผยว่าล่าสุดนี้ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมทำการยกเลิกแนวทางการปรับขยายช่วงอายุที่สามารถรับ เงินบำนาญชราภาพ เป็น 60 ปี ออกไปเป็นการชั่วคราว เนื่องจากว่าแนวทางดังกล่าวยังคงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์สังคมในเวลานี้

ในส่วนของเนื้อหาของแนวทางการปรับเปลี่ยนช่วงอายุนั้นมีด้วยกันดังนี้ ​เนื่องจากโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้มีจำนวนแรงงานลดลง ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้มีจำนวนผู้สูงอายุและผู้รับบำนาญเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ระบบการแพทย์ที่ดีขึ้นและสุขภาพที่ดีขึ้น ทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น เนื่องจากบำนาญประกันสังคมเป็นการดูแลตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นก็จะตามมาด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น เพื่อไม่ให้ต้นทุนสูงขึ้นมากจนเกินไป ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างต้องนำส่ง

สำนักงานประกันสังคม จึงมีนโยบายการปรับปรุงอายุเกิดสิทธิรับบำนาญ (หรือที่เรียกกันว่าอายุเกษียณ) เพื่อให้เกิดสมดุลกับโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ และควบคุมต้นทุนของระบบบำนาญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการขยายอายุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเป็นมาตรการปกติที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกดำเนินการ

สำนักงานประกันสังคม ได้มีการจัดทำแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบบำนาญชราภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนเมื่อต้องเข้าสู่วัยเกษียณ โดยที่การขยายอายุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี เป็นมาตรการหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการใช้กับผู้ประกันตนใหม่และผู้ประกันตนที่อายุน้อยเท่านั้น ผู้ประกันตนปัจจุบันที่ใกล้เกษียณอายุจะไม่ได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้ การขยายอายุเกิดสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญในอัตราที่สูงขึ้นด้วย โดยจะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อทุกปีผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ ตัวอย่างเช่น

กทม. เปิด สอบข้าราชการ จำนวน 1 พันกว่าตำแหน่ง

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ประกาศเปิดรับสมัคร สอบข้าราชการ ประจำหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 เป็นจำนวน 1,143 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 64 – 11 ม.ค. 65

(20 ธ.ค. 2564) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ทำการประกาศถึงการเปิดรับสมัคร สอบข้าราชการ เพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564 รวม 1,143 ตำแหน่งว่าง โดยเปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึง 11 มกราคม 2565

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564 รวม 1,143 ตำแหน่งว่าง ดังนี้

ตำแหน่งประเภททั่วไป – ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งว่างจำนวน 963 ตำแหน่ง ประกอบด้วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 179 ตำแหน่ง / เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 29 ตำแหน่ง / เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 224 ตำแหน่ง / เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 53 ตำแหน่ง / เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง / เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 7 ตำแหน่ง / นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 43 ตำแหน่ง / นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง / นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง / นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 134 ตำแหน่ง / นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 91 ตำแหน่ง / พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน 18 ตำแหน่ง / พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 59 ตำแหน่ง และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 115 ตำแหน่ง เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง